Pret CETA virzīšanu apstiprināšanai Saeimā

/ Video

2016.gada 26.janvārī Saeimā notika balsojums par Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no otras puses nodošanu Saeimas Ārlietu komisijai.


Sēdē aicināju deputātus balsot pret līguma, kas ierobežo Latvijas suveneritāti un Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesības, tālāku virzīšanu apstiprināšanai Saeimā.