Par mani

Par mani

Esmu Jūsu pārstāve Saeimā kopš 2014.gada 4.novembra. Mana līdzšinējā profesionālā darbība ir saistīta ar jurispudenci, esmu zvērināta advokāte, 2001. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti tiesību zinātņu specialitātē.

2014. gadā biju ievēlēta 12. Saeimā no partijas “Saskaņa” saraksta, tajā pārstāvot tās sadarbības partneri partiju “Gods kalpot Rīgai”. Arī 13. Saeimā esmu ievēlēta no partijas “Saskaņa” saraksta, taču, vēl nesākoties Saeimas darbam, frakcijas “Saskaņa” vadība aicināja mani kļūt par pie frakcijām nepiederošu deputāti, kam arī piekritu, noslēdzot īpašu vienošanos par turpmāko sadarbību.

13. Saeimā es strādāju Juridiskajā komisijā, Eiropas lietu komisijā, Tiesu politikas apakškomisijā un Krimināltiesību politikas apakškomisijā.

Es labi izprotu deputāta darba pienākumus un cenšos tos pildīt pēc labākās sirdsapziņas. Apzinos, ka politiskie lēmumi ietekmē manu, manas ģimenes un līdzcilvēku dzīves, tāpēc darbojos politikā ar motivāciju rūpēties par mūsu nākotni mūsu valstī.

13.Saeimā strādāju Saeimas Juridiskajā komisijā un Eiropas lietu komisijā. Esmu arī Saeimas Demogrāfijas Tiesu politikas apakškomisijas un Kriminālpolitikas apakškomisijas locekle. Saeimā pārstāvu savu vēlētāju intereses un tiesības, cenšos veidot komunikāciju ar sabiedrību, lai labāk un dziļāk izprastu tās vajadzības un aktuālos jautājumus, kas jārisina.  Darbojoties kā deputāte kopš 2014. gada novembra, esmu panākusi vairākas pozitīvas pārmaiņas ģimeņu atbalstam. Šeit ir apkopotas vairākas manas iniciatīvas: MANS DARBS SAEIMĀ

MANAS VĒRTĪBAS: Mana svarīgākā vērtība ir uzticība. Uzticība savai pārliecībai – nekādos apstākļos neatkāpties no tā, kas man ir svarīgs. Stipra ģimene, kas ir balstīta savienībā starp vīrieti un sievieti, vecāku tiesības audzināt bērnus saskaņā ar savām vērtībām, bērnu intereses droši un laimīgi augt savā ģimenē. Sveša, mākslīgi konstruēta kārtība mums nav jāpieņem. Valsts politikai jābūt balstītai cieņā pret ģimenēm kā augstāko vērtību, un iniciatīvas, kas vērstas uz ģimenes un laulības institūta ārdīšanu, mums nav jāatbalsta. Tāpēc esmu iebildusi pret Stambulas Konvenciju

Bez juridiskā aspekta, kas ietver virkni pasākumu, kurus Latvija brīvprātīgi, bez starptautisku saistību uzņemšanās, turpina pilnveidot nacionālās likumdošanas līmenī[1], Konvencijas saturā ir arī ideoloģiskie uzdevumi veikt sabiedrības apziņas transformāciju, pamatojoties uz ideju par to, ka “vardarbība pret sievietēm ir strukturāla un ka tā liecina par vēsturiski izveidojušos sieviešu un vīriešu varas nevienlīdzīgu sadalījumu”
Lasīt vairāk šeit: KONVENCIJA LATVIJAI NAV NEPIECIEŠAMA

un kopdzīves likumu.

“Apzināti izvēloties attiecības ārpus piedāvātā tiesiskā regulējuma, cilvēki uzņemas pilnu atbildību par sekām. Vēl jo vairāk, cilvēki uzņemas pilnu atbildību arī par savu dzīvi, par savu veselību, par attiecībām, par mīlestību. Nav un nebūs neviens likums, kas liks vīrietim cienīt sievieti, nav un nebūs neviens likums, kas liks vienam otru mīlēt.”
Lasīt vairāk šeit: LATVIJAI KOPDZĪVES LIKUMS NAV VAJADZĪGS

Lai bērni būtu pasargāti no svešiem sociāliem eksperimentiem, esmu panākusi, ka Latvijā tiek nostiprinātas vecāku tiesības kopā ar skolotājiem noteikt savu bērnu vērtībaudzināšanas pamatprincipus.

“Priekšlikums tapa, uzklausot vairāku vecāku bažas par to, ka skolās dzimumaudzināšana notiek haotiski, bez vērtīborientācijas. Bērniem, kuri vēl pat nav aizdomājušies par fizisku tuvību, stāsta par slimībām, kuras var iegūt dzimumceļā. Sekss tiek pasniegts kā augstākais attiecību punkts. Bērniem ar nenobriedušiem prātiem, kuri meklē savu identitāti, tiek stāstīts par iespēju izvēlēties viendzimuma attiecības. Diemžēl tas notiek ar vairāku nevalstisko organizāciju un fondu palīdzību.”
Lasīt vairāk šeit: PAR TIKUMĪBU UN GROZĪJUMIEM IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ

Latvijai vienmēr jāiestājas par saviem cilvēkiem, lai kur tie arī nebūtu, īpaši – par bērniem. Tāpēc esmu iestājusies par to, lai bērni, kas ārzemēs nošķirti no ģimenēm, nepaliktu svešumā, bet saņemtu iespēju atgriezties mājās, pie tuviniekiem.

“Sistēma Lielbritānijā reizēm reaģē pārspīlēti, un, sekojot līdzi konkrētām lietām, man bija iespēja pārliecināties par vienu kļūdu sistēmā, kas tika pieļauta vienkārši tāpēc, ka ir jāreaģē uz zilumu. Tā kļūda ģimenei maksāja vairākus mēnešus tiesvedības un ļoti smagu traumu bērnam. Viss tomēr beidzās labi, tikai pateicoties tam, ka mamma ļoti rūpīgi gāja cauri visam procesam un bija ļoti savaldīga visos smagajos pārbaudījumos, bet ne katrs spēj tādā vājprātā saglabāt vēsu prātu.”
Lasīt vairāk šiet: ĀRLIETU MINISTRIJA NEDRĪKST ATTEIKTIES NO BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS

Saeimā man ir svarīgi sadarboties ar godprātīgiem un konsekventiem kolēģiem no jebkuras frakcijas, jo tikai tā ir iespējams nodrošināt atbalstu labām iniciatīvām. Tāpēc mēs, deputāti no dažādām frakcijām, esam izviedojuši deputātu grupu Kristīgi konservatīvo vērtību aizstāvībai. Profesora Ivara Brīvera vadībā, bet tagad deputātes Ingas Bites vadībā, esam paveikuši daudz – gan nodrošinot ciešu sadarbību ar ārvalstu kolēģiem (Lietuva, Ungārija, Slovākija, ASV), gan kopīgi strādājot pie nākotnes inciatīvām.

http://jauns.lv/raksts/zinas/256667-ar-juliju-stepanenko-prieksgala-saeima-izveidota-kristigi-konservativo-vertibu-aizstavju-grupa

MANA ATBILDĪBA: Jā, var droši teikt, ka politika man ir kļuvusi par sirdslietu, jo politika ir tik tīra, cik tīri ir paši cilvēki tajā un politika ir tik cilvēcīga, cik cilvēcīgi ir paši politiķi. Deputātam ir jābūt ar ļoti stingru mugurkaulu: tas nozīmē ne tikai nelokāmu pozīciju tādos pamatjautājumos, kā Latvijas iedzīvotāju intereses un tautas vērtības, bet arī spēju nesalūzt zem smagas atbildības nastas – uzņemties rūpes, pieņemt svešu sāpi par savējo. Tāpēc mans darbs neaprobežojas tikai ar likumprojektu vērtēšanu un iniciatīvu izstrādāšanu četrās Saeimas sienās, mans darbs ir klausīties, sajust un iedziļināties sabiedrības problēmās. Mana prioritāte jebkuras politikas jautājumos ir Latvijas iedzīvotājs.

Esmu sasniedzama, esmu kopā ar jums tepat!

“Nav tā, ka opozīcijai vienmēr gribas tikai kritizēt, opozīcijai gribas pārliecināties arī par to, ka valdība strādā labi. Ļoti gribētos sajust lepnumu par valdību – kāds no mūsu valsts vīriem ir spējis rīkoties valstiski un ir spējis pastāvēt par Latvijas interesēm.”
Lasīt vairāk šeit: ĻOTI GRIBĒTOS, LAI VALDĪBAI BŪTU STINGRĀKS MUGURKAULS; 13 SAEIMAS CĪŅA AR NABADZĪBU

MANA PĀRLIECĪBA: Katram deputātam, pieņemot svarīgus lēmumus savos balsojumos, kā arī likumprojektu priekšlikumos, vienmēr ir svarīgi iedziļināties, kā tas ietekmēs sabiedrību. Tāpēc, izvērtējot Saeimā izskatāmos likumprojektus, man nereti ir nācies iebilst pret normām, kas neatbilst sabiedrības vairākuma interesēm. Es nekad neesmu baidījusies balsot pēc savas sirdsapziņas, pat, ja mana balss PRET ir vienīgā visā Saeimas zālē. Apzinoties atbildību par katru savu balsojumu, es pamatoju savus lēmumus sabiedrībai.

“Upurējot savu iedzīvotāju drošību un vieglprātīgi noniecinot tiesiskumu globālo interešu vārdā, mēs zaudējam pašu dārgāko – savu iedzīvotāju uzticību un neatkarību. Ar katru šādu līgumu valsts atdod daļu savas suverenitātes. Cik daudz neatkarības Latvijai vēl atlicis valsts simtgades priekšvakarā? Vai ir atlicis vēl vispār?”
Lasīt vairāk šeit: CEPURI ASV SABIEDROTO PRIEKŠĀ NOŅĒMĀM. KUR PALIKA GALVA?

“Uzskatu, ka mēs nevaram vairot valsts drošību ar vienu represīvu likumu, ja ar citiem likumiem destabilizējam sabiedrības drošību pārējās jomās. Tajā brīdī, kad būs jāaizsargā valsts ar ieroci rokā, uz ko mēs pēdējā laikā tiekam rūpīgi gatavoti, nebūs, kas to dara, jo daļa jau sēdēs cietumā par mutes palaišanu, daļai banka vai valsts būs attiesājusi vienīgo īpašumu un tie dzīvos zem tilta, bet daļa – tā arī turpinās stāvēt rindā pie ārsta.”
Lasīt visu rakstu šeit: KRIMINĀLLIKUMA GROZĪJUMI. PAR PUSDIENU ĒDIENKARTI IR NOBALSOTS

Tikai deputātam Saeimas sēdēs ir iespēja izteikt tautas viedokli, tāpēc es neklusēju par lietām, kas jums ir svarīgas. 12. Saeimā aizstāvot savus priekšlikumus, izsakot viedokli par ministriju piedāvātajiem likumprojektiem un vērtējot valdības darbu, Saeimas sēdēs esmu uzstājusies vairāk nekā 100 reizes, runājot arī to cilvēku vārdā, kuri vēlās tapt sadzirdēti.

MANAS UZSTĀŠANĀS 12. SAEIMĀ

MANS SPĒKS: Mana ģimene ir mana spēka un iedvesmas avots. Man ir tā laime kopā ar vīru audzināt mūsu četrus bērnus.

Patiess un atklāts raidījums par manu dzīvi:

Dalies ar lapu