MANS DARBS SAEIMĀ

MANS DARBS SAEIMĀ

Darbojoties kā deputāte kopš 2014.gada novembra, esmu rosinājusi vairākas iniciatīvas, kuras ir guvušas atbalstu Saeimā. Šīs inicatīvas darbojas dzīvē un daudzi cilvēki jau ir spējuši to novērtēt, tāpēc man ir prieks strādāt Saeimā un apzināties, ka arī viens deputāts, lai arī no opozīcijas, spēj panākt labas pārmaiņas Latvijas cilvēku dzīvē. Nav lielāka gandarījuma šai darbā, kā lasīt labas ziņas par tevis “izauklētām” iniciatīvām – tas ir dzinulis, kas liek pārvarēt jebkuras grūtības ceļā uz mērķi.

ATBALSTĪTĀS INICIATĪVAS

VECĀKU TIESĪBAS

Esmu panākusi to, ka mūsu bērni Latvijā tiek pasargāti no svešiem sociāliem eksperimentiem, nostiprinot vecāku tiesības izglītības sistēmā, kopā ar skolotājiem lemt par bērnu tikumiskās audzināšanas pamatprincipiem, ievērojot Satversmē aizsargātās vērtības – laulību un ģimeni. Šī iniciatīva guva arī nozīmīgu sabiedrības atbalstu. Par grozījumiem Izglītības likumā iestājās arī vairākas nevalstiskās organizācijas un četru konfesiju vadītāji, paužot savu nostāju ATKLĀTĀ VĒSTULĒ.

Vairāk lasīt šeit: PAR TIKUMĪBU UN GROZĪJUMIEM IZGLĪTĪBAS LIKUMĀ

ATBALSTS ĢIMENĒM

Mazāki maksājumi par elektrību

Tāpat, saņemot spēcīgu atbalstu no citu Saeimas frakciju kolēģiem 12.Saeimā (ZZS, NA, NSL un LRA) esmu panākusi to, ka ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti, kā arī cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti par elektrību ir jāmaksā mazāk no 2016.gada 1. janvāra. Pateicoties šiem grozījumiem Elektroeneģijas tirgus likumā, jau trešo gadu vairāk, nekā 13 000 cilvēku iasargāto lietotāju statusā saņem pakalpojumus par samazinātu maksu, bet, sākot ar 2017.gada augustu, aizsargātiem lietotājiem tiek nodrošināts arī valsts atbalsts jauna elektrības pieslēguma ierīkošanā.

Vairāk lasīt šeit: PERSONĀM AR PIRMĀS GRUPAS INVALIDITĀTI UN BĒRNU AR INVALIDITĀTI ĢIMENĒM BŪS LĒTĀKA ELKETRĪBA

INFORMĀCIJA KĀ PIETEIKTIES ATBALSTAM

13. Saeimā kopā ar kolēģiem rosinājām palielināt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti, patreizējo 100KwH vietā palielināt uz 300KwH, kā tas ir noteikts daudzbērnu ģimenēm.

Ņemot vērā to, ka šim atbalstam ir pieteikušies kopumā līdz 12 000 lietotājiem, mēs varam secināt, ka šiem lietotājiem – ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, tas ir ļoti nepieciešams, un lūgums pēc lielāka atbalsta ir pamatots. Palielinot atbalstu līdz 300 kwH šī grupa varēs ietaupīt līdz par 15 eiro mēnesī, kas būs ievērojams atspaids ģimenes budžetam.

Ģimenes ar bērniem invalīdiem kas ir saņēmušas un pieteikušās atbalstam par 2019.gada janvāra mēnesi bija aptuveni 2976 personas un 1.gupas invalīdi par 2019.gada janvāra mēnesi bija 10011 personas, bet šie skaitļi ir mainīgi mēneša un gada ietvaros.

Diemžēl, Saeima šo ieceri noraidīja, bet turpināsim pie tās strādāt.

Vairāk informācija šeit: https://julijastepanenko.lv/priekslikums-par-lielakam-elektribas-atlaidem-personam-ar-1-grupas-invaliditati-un-gimenem-kas-audzina-bernus-ar-invaliditati/

Nodokļu atmaksa par interešu izglītību

Manis iesniegtais priekšlikums par to, lai izdevumi par bērnu pulciņiem un interešu nodarbībām varētu tikt iekļauti arī attaisnotajos izdevumos, guva atbalstu Saeimā, un jau sākot ar 2017.gadu, gada ienākumu deklarācijās var iekļaut arī attaisnojuma dokumentus par bērnu pulciņiem, kuri tiek organizēti izglītības iestādes pārziņā, vai arī saņēmuši attiecīgu licenci.
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN LICENCĒTIE PULCIŅI

Ja samaksa par pulciņu veikta ar pārskaitījumu (piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus) vai iemaksājot skaidru naudu pakalpojuma sniedzēja (piemēram, izglītības iestādes) kontā kredītiestādē, tad apstiprinātajā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – attaisnoto izdevumu veidam (pulciņa nosaukumam).

Rosinājām veikt automātisko IIN atmaksu.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA ŠEIT

MŪSU BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA ĀRVALSTĪS

Kopīgi ar kolēģiem no Saeimas demogrāfijas apakškomisijas esam nopietni pievērsušies jautājumiem par bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs. Saeimas pozīciju jautājumā par bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs, sadarbībā ar Saeimas Cilvēktiesību komisiju, kopīgi izstrādājām 2016. gada janvārī.

ĀRLIETU MINISTRIJA NEDRĪKST ATTEIKTIES NO BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS ĀRVALSTĪS

Turpinot darbu pie Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību aizsardzības, esmu panākusi arī to, ka valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība ārvalstīs tiek sniegta arī tādās situācijās, kad vecāki objektīvu iemeslu dēļ nevar saņemt kvalitatīvu juridisko palīdzību lietā par bērna aprūpes tiesībām.

Vislabāk bērnus var pasargāt, informējot vecākus par būtiskiem aspektiem, kas jāņem vērā, uzturoties ar bērnu ārvalstīs. Pateicoties bērnu tiesību aizsardzības jautājuma akutalizēšanai Saeimā, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija ir izstrādājusi VADLĪNIJAS VECĀKIEM BĒRNU APRŪPES NODROŠINĀŠANAI.

ADOPCIJA

Rosināju piešķirt 10 dienu bērna kopšanas atvaļinājumu vecākiem, kuri adoptējuši bērnu, neatkarīgi no bērna vecuma, līdz pat pilngadībai. Kopā ar kolēģiem šo aktualizējām arī 13.Seimā, un guvām atbalstu. Plānots, ka tas stāsies spēkā no 2019. gada 1.septembra.

Mazs solītis tuvāk sapnim, lai katram bērnam Latvijā būtu ģimene

 

BĒRNI SKOLĀ

Cīnoties pret Izglītības Ministrijas ieceri par sešgadniekiem skolā, izdevās panākt atbalstu savai iniciatīvai, lai pirmssvētku diena turpmāk būtu saīsināta mācību diena.

SKOLĒNIEM PIRMS SVĒTKIEM BŪS SAĪSINĀTA MĀCĪBU DIENA

 

Šī ir tikai daļa no tām iniciatīvām, kuras esmu gājusi aizstāvēt Saeimas komisijās. Esmu sniegusi vairākus priekšlikumus, kuriem ir pietrūcis atbalsta, vai kuri joprojām atrodas kādas no Saeimas komisiju darba kārtībā.

  • 2015. gadā un 2016. gadā rosināju samazināt PVN no 12% līdz 5% apkurei, jo mūsu klimatiskajos apstākļos siltumenerģija ir pirmās nepieciešamības prece.
  • Aicināju Saeimu atbalstīt manu priekšlikumu: iespēja ģimenēm saņemt nodokļa atmaksu par nomaksātiem hipotekārajiem procentiem par vienīgā mājokļa iegādi. Arī šim priekšlikumam pietrūka kolēģu politikās gribas Saeimas balsojumā, taču Demogrāfijas lietu centrs arī šo priekšlikumu ir apņēmies realizēt jau drīzumā. Kopā ar kolēģiem sniedzām arī priekšlikumus
  • Esmu iesniegusi priekšlikumu par iespēju dzīvokļa īpašniekam pasargāt savu mājokli no pilnīgi svešu un nevēlamu personu deklarēšanās. Vairākās sēdēs komisijā un darba grupā esmu iesniegusi vairākus risinājumus šai problēmai, bet iniciatīva joprojām atduras pret Iekšlietu ministrijas kūtrumu.
  • Esmu rosinājusi ieviest samazināto PVN pirmās nepieciešamības pārtikai – gaļai, pienam un maizei, jo 2017.gadā mēs bijām viena starp 5 Eiropas valstīm, kurās pārtikai netika piemērots samazinātais PVN (izņemot zīdaiņu pārtiku).

Esmu iebildusi pret vairākām nejēdzībām likumos un ministriju darbībā, gan, iesniedzot koriģējošus priekšlikumus, gan kopā ar kolēģiem uzdodot deputātu jautājumus un sastādos deputātu pieprasījumus.

Šis četru gadu rūdījums un pieredze Saeimas darbā sniedz man pārliecību, ka es VARU panākt vēl daudzas labas pārmaiņas visu mūsu dzīvē!

Dalies ar lapu