Mani komentāri par Ministru prezidenta Māra Kučinska ziņojumu

/ Video

2016.gada 1.decembrī Ministru prezidents Māris Kučinskis Saeimai sniedza ikgadējo ziņojumu par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. No opozīcijas puses valdības ziņojumam kritiku izteica 12 deputāti. Neviens no pozīcijas deputātiem izteikto kritiku apstrīdēt necentās.

Savā runā pievērsu uzmanību valdības sasteigtajiem un nepārdomātajiem politiskajiem lēmumiem parakstīt CETA (Eiropas Savienības un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums) un pievienoties Stambulas Konvencijai, tā vietā , lai domātu, kā novērst Latvijas nespēju pievienoties Pārskatītās Eiropas Sociālajai Hartas pantam, kas “atzīt strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu tiem un to ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus”.