Mani priekšlikumi Saeimas kārtības rullī

/ Manas iniciatīvas

Šodien noslēdzās priekšlikumu iesniegšanas termiņš grozījumiem Saeimas kārtības rullī.

Mani priekšlikumi Saeimas kārtības rullī

Iesniedzu vairākus priekšlikumus:
🗣katram minstram , ne tikai ārlietu ministram būtu katru gadu jāatskaitās Saeimai par padarīto savā jomā un jāuzklausa debatēs deputāti. Nav pieņemami, ka reizi gadā kā tāds bērnu dārza audzinātājs nāk valdības vadītājs un par visiem atskaitās. Kuru bija paspējis paķert aiz rokas, to atveda uz Saeimu, bet pārējie nemaz nerādījās.

👤ministram ir obligāti jābūt klāt Saeimas sēdē, kurā tiek skatīts jautājums par neuzticības izteikšanu viņam un jāiesniedz deputātiem paskaidrojums.

🏋️‍♂️Saeimas deputāti, apvienojot amatus Saeimā (Prezidija loceklis, komisijas vaditājs, frakcijas vadītājs) drīkst saņemt tikai vienu piemaksu par vienu no amatiem. Patlaban mums Saeimā ir daži “piemaksu čempioni”, kas kolekcionē amatus kā “Rimi” uzlīmītes, saņemot vairākas brangas piemaksas pie algas.

✈️Visi Saeimas deputātu komandējumi un komandējumu izdevumu kompensācijas ir nevis jāapstiprina Prezidijā, bet gan jāvirza izlemšanai Saeimas lēmumā.

👥Saeimas atbalstīto kolektīvo iesniegumu virzībai jābūt konkrētākai – tās izpildes gaita un termiņi jākontrolē atbildīgai komisijai.

💿Saeimas komisiju audioierakstiem jābūt publiski pieejamiem.

🎥Būtiskas komisiju sēdes pēc 10 deputātu pieprasījuma vai komisijas vadītāja lēmuma ir translējamas tiešsaistē (piemēram, budžeta izskatīšana komisijā).

🦸‍♂️tiesībsargam ir jābūt tiesībām debatēt Saeimā par saviem iesniegtajiem priekšlikumiem.

 

Dalies ar rakstu