Manas iniciatīvas

Manas iniciatīvas

Darbojoties kā deputāte kopš 2014.gada novembra, esmu rosinājusi vairākas iniciatīvas, kuras ir guvušas atbalstu Saeimā. Kā piemēram, iesniedzot grozījumus izglītības likumā kas izglītības iestādēm uzliek par pienākumu nodrošināt izglītojamā audzināšanu, kas ir saskaņā ar tautas tradīcijām un vērtībām, kas Satversmē ir aizsargātas, tajā skaitā laulība un ģimene: http://julijastepanenko.lv/demo/par-tikumibu-un-grozijumiem-izglitibas-likuma/

10.1 pants. Izglītība un tikumība

(1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene.

38) nosaka izglītojamo audzināšanas, arī valstiskās un tikumiskās audzināšanas, vadlīnijas izglītības iestādēs, izņemot augstskolas, tajā skaitā reglamentē Latvijas valsts simbolu — valsts karoga, valsts himnas un valsts ģerboņa — lietošanas noteikumus izglītības iestādē un tās rīkotajos pasākumos neatkarīgi no izglītības iestādes juridiskā statusa, ņemot vērā normatīvo aktu prasības. Izglītības iestāde drīkst lietot lielo valsts ģerboni valstiskās audzināšanas ietvaros. Ministru kabinets nosaka pasākumus, kādi rīkojami valsts svētku atzīmēšanai izglītības iestādēs, izņemot augstskolas;

39) nosaka kārtību, kādā izvērtējama informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstība šā likuma mērķī ietvertās izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī šīs izvērtēšanas kritērijus.

Tāpat kopā ar kolēģiem no frakcijām ZZS, NA, NSL un LRA esmu sekmīgi rosinājusi Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumus, kas paredz, ka ģimenes, kurās aug bērniņš ar invaliditāti, kā arī cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti par elektrību ir jāmaksā mazāk no 2016.gada 1.janvāra: http://julijastepanenko.lv/demo/gimenes-ar-berniem-invalidiem-varetu-par-elektribu-maksat-mazak-rosina-deputati/

Informācija kā pieteikties atbalstam: https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/atbalsts-personam-ar-1-grupas-invaliditati-un-gimenem-ar-bernu-invalidu/

Manis iesniegtais priekšlikums par to, lai izdevumi par bērnu interešu izglītību (licencēti pulciņi, sporta nodarbības) varētu tikt iekļauti arī attaisnotajos izdevumos, guva atbalstu Saeimā un jau sākot ar 2017.gadu deklarācijās būs iespējams iekļaut arī šādus izdevumus: http://julijastepanenko.lv/demo/vid-aicina-krat-bernu-interesu-izglitibas-attaisnojuma-dokumentus-par-2016-gadu/

Kopīgi ar kolēģiem no Saeimas demogrāfijas apakškomisijas un Baltijas Asamblejas esam pievērsušies jautājumiem par bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs. Saeimas pozīciju jautājumā par bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs, sadarbībā ar Saeimas Cilvēktiesību komisiju, kopīgi izstrādājām 2016.gada janvārī: http://julijastepanenko.lv/demo/sargasim-latviesu-bernu-drosibu-ari-arzemes/

Mana pārliecība – katram deputātam, pieņemot svarīgus lēmumus savos balsojumos, kā arī likumprojektu priekšlikumos, vienmēr ir svarīgi iedziļināties, kā tas ietekmēs sabiedrību.

Savā mājas lapā aicinu iepazīties arī ar citiem maniem priekšlikumiem, ierosinājumiem un viedokļiem, ko Saeimā aktīvi pārstāvu un aizstāvu.

 

 

Dalies ar lapu