Priekšlikums par lielākām elektrības atlaidēm personām ar 1 grupas invaliditāti un ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti

/ Manas iniciatīvas

Šis bija viens no priekšlikumiem, ko kopā ar kolēģiem sniedzām pie Valsts budžeta 2019. gadam – palielināt elektrības atlaides personām ar 1.grupas invaliditāti un ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditīti.

Priekšlikums par lielākām elektrības atlaidēm personām ar 1 grupas invaliditāti un ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti

Saeima 2015.gada 17.septembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz, ka ģimene, kuras aprūpē ir ir bērns ar invaliditāti, kā arī cilvēki ar 1.grupas invaliditāti, saņem aizsargātā lietotāja statusu un par elektrību maksās mazāk. Tā kā apjomu, uz kuru attiecās īpašā cena par elektrību, nosaka MK, es vairākkārt lūdzu MK noteikt šai grupai maksimālu atbalstīto apjomu, kas jau sākotnēji tika piemērots daudzbērnu ģimenēm – un tie bija 300 kWh. Tomēr, MK izvēlējās šai grupai piemērot zemāko iespējamo apjomu, kas ir 100kw un atbilst maznodrošinātajiem kā aizsargātiem lietotājiem piemērojamam statusam.

Esmu saņēmusi vairākus lūgumus no ģimenēm un cilvēkiem ar invaliditāti palielināt atbalsta apjomu, jo elektrības apjoma lietošana šādiem aizsargātiem lietotājiem ir attaisnojama ar specializēto palīdglīdzekļu lietošanu un dzīvojamās telpas pielāgošanu cilvēka vajadzībām. Patlaban nodrošinātais atbalsts ļauj šādiem lietotājiem ietaupīt aptuveni nedaudz vairāk kā 5 eiro mēnesī no elektrības rēķina.

Ņemot vērā to, ka šim atbalstam ir pieteikušies kopumā līdz 12 000 lietotājiem, mēs varam secināt, ka šiem lietotājiem tas ir ļoti nepieciešams, lūgums pēc lielāka atbalsta ir pamatots. Palielinot atbalstu līdz 300 kwH šī grupa varēs ietaupīt līdz par 15 eiro mēnesī, kas būs ievērojams atspaids ģimenes budžetam. Valsts ir daudz reizes norādījusi uz to, ka tā īpaši rūpējas gan par daudzbērnu ģimenēm, gan par bērniem ar īpašām vajadzībām un norādījusi to dažādos likumos. Taču, lielākoties, cik ir novērojams valsts politikā attiecībā pret īpaši aizsargājamām ģimenēm, tām parasti ir paredzēts lielāks atbalsts, nekā daudzbērnu ģimenēm un tas ir pamatoti. Piemēram, tas pats transpotrlīdzekļa nodoklis, kas daudzbērnu ģimenēm jāmaksā 50% apmērā, īpaši aizsargājamām ģimenēm nav jāmaksā vispār. Tāpēc būtu arī pamatoti ievērot konsekvenci šī atbalsta piemērošanai.

Ģimenes ar bērniem invalīdiem kas ir saņēmušas un pieteikušās atbalstam par 2019.gada janvāra mēnesi bija aptuveni 2976 personas un 1.gupas invalīdi par 2019.gada janvāra mēnesi bija 10011 personas, bet šie skaitļi ir mainīgi mēneša un gada ietvaros.

Par 2019.gada janvāra mēnesi ģimenēm ar bērniem invalīdiem kompensācijas apmērs bija  16629,32EUR un 1.grupas invalīdiem savukārt par 2019.gada janvāra mēnesi kompensācijas apmērs bija 52541,94EUR.

Kopumā šāda pasākuma īstenošanai no valsts budžeta ir nepieciešami aptuveni 1 700 000 eiro gadā.

Mana runa Saeimas sēdē:

Dalies ar rakstu