Neatkarīgie Saeimas deputāti aktualizē jautājumu par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam

/ Politika

Neatkarīgo deputātu un nevalstiskā sektora kopīgi rīkotā domnīcā “Tiesības uz neaizskaramu mājokli visiem Latvijas iedzīvotājiem” meklē risinājumus nekustamā īpašuma nodokļa problemātikai.

Neatkarīgie Saeimas deputāti aktualizē jautājumu par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam

Domnīca notika Rīgā, šā gada 30.septembrī. Uz šādas domnīcas nepieciešamību deputātus mudināja valdībā praktiski bez rezultāta atstātā portāla Manabalss.lv apkopotā kolektīvā iniciatīva “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam”, par kuru ir parakstījušies nu jau vairāk nekā 52 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kā arī no iedzīvotājiem saņemtā informācija par piedziņas vēršanu uz vienīgo mājokli nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – NĪN),  parādu dēļ.

Opozīcijas deputāti regulāri aicina Saeimas dienas kārtībā iekļaut diskusiju par vienīgā mājokļa neaplikšanu ar NĪN, vai meklēt citus risinājumus NĪN aprēķināšanas kārtībā, lai no šāda nodokļa maksāšanas tiktu pasargāti mazturīgākie Latvijas iedzīvotāji. Lai gan vairāki politiskie spēki pirms vēlēšanām ir izteikuši šādu apņemšanos, kā arī valdības deklarācijā ir iekļauts šāds solījums, pagaidām nekas neliecina par kādu pozitīvu virzību šīs problēmas atrisinājumam.

Pirms atkārtoti aktualizēt NĪN atcelšanas iniciatīvu vienīgajam mājoklim, ņemot vērā arī darba kārtībā esošo jauno kadastra vērtību aprēķināšanas sistēmu, kas rada daudz jautājumu, deputāti vēlējās uzklausīt viedokļus no dažādiem profesionāļiem, kas pie šī jautājuma ir ilgstoši strādājuši. Tika aicināti arī Finanšu ministrijas pārstāvji, kas savas noslodzes dēļ dalību tomēr atteica.

Domnīcā piedalījās un savā pieredzē un ieteikumos dalījās gan tiesību eksperti, gan arodbiedrību, NVO pārstāvji, un pie frakcijām nepiederošie Saeimas deputāti.

Domnīcas pirmajā daļā eksperti tika aicināti izteikt savus viedokļus, kas balstīti pieredzē, par to, kā NĪN politikas izmaiņas lielākās ekonomiskās krīzes laikā ietekmējušas un turpina ietekmēt Latvijas iedzīvotājus. Tāpat arī tika apskatīta citu Eiropas valstu NĪN politika.

Domnīcas otrajā daļā klātesošie dalījās savās idejās un viedokļos, kas būtu darāms, lai situāciju mainītu. Visi bija vienisprātis, ka esošā nekustamā īpašuma nodokļa politika Latvijā patlaban ir netaisnīga, nestabila, ar īpašuma “konfiscējošu raksturu.” Vienīgais mājoklis ir cilvēkam eksistenciāli nepieciešama vajadzība, tāpēc jebkāda veida vienīgā mājokļa pakļaušana atsavināšanas riskam dēļ jaunizveidotā īpašuma nodokļa, ir nepieļaujama.

Kaut arī nav apkopota publiski pieejama konkrēta statistika par atsavinātajiem vienīgajiem mājokļiem NĪN parāda dēļ, tomēr, kā domnīcas dalībniekus informēja biedrības “Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” valdes priekšsēdētājs Estris Hiršsons un zvērināts advokāts Jānis Zelmenis, kurš ir pārstāvējis savu klientu intereses lietās par bezstrīdus piedziņas vēršanu uz īpašumu NĪN parādu dēļ, šādi gadījumi ir daudz.

Iemesls tam ir valsts sociālekonomiskā situācija, augstais nodokļu slogs, kas ir nesamērīgs ar iedzīvotāju vidējiem ienākumiem. Kā liecina 2018. gadā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktās iedzīvotāju aptaujas dati, Latvijā nabadzības riskam 2017. gadā bija pakļauti 446 tūkstoši jeb 23,3 % iedzīvotāju – par 1,2 procentpunktiem vairāk nekā 2016. gadā. Šo iedzīvotāju rīcībā esošie ienākumiem bija zem nabadzības riska sliekšņa. Tas  ir skaidrs un nepārprotams signāls, ka steidzami ir jārisina nodokļa sloga samērīguma problēma un jānovērš situācijas, kad Latvijas iedzīvotāji, nespējot atļauties dzīvot savās dzimtas mājās vai iegādātā dzīvoklī NĪN sloga dēļ, ir spiesti faktiski doties ekonomisko bēgļu gaitās.

Deputāti, balstoties uz ekspertu ieteikumiem, ir izstrādājuši rīcības plānu iniciatīvas aktualizēšanai, plānojot meklēt arī kolēģu atbalstu Saeimā.

Deputāti pateicas visiem domnīcas dalībniekiem par dalīšanos ar pieredzi un vērtīgiem ieteikumiem, kā arī Ievai Duļevskai par domnīcas vadīšanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Jūlija Stepaņenko

Linda Liepiņa

Karina Sprūde

Dalies ar rakstu