Par maniem priekšlikumiem Saeimas kārtības rullī

/ Manas iniciatīvas, Viedokļi

Tiesībsargam ir tiesības iesniegt priekšlikumus, bet nav tiesību runāt no Saeimas tribīnes, tos aizstāvot.
Es uzskatu, ka tas nav loģiski. Tiesībsargam ir jābūt iespējai pamatot savu ideju un deputātiem jābūt iespējai to uzklausīt Saeimas sēdē. Paldies kolēģiem par atbalstu manam priekšlikumam.

Par maniem priekšlikumiem Saeimas kārtības rullī

Ministriem visiem būtu reizi gadā jānāk uz Saeimu ar savu atskaiti par padarīto. Tagad tikai ārlietu ministrs rīko ārlietu debates un Ministru prezidents atskaitās par visiem ministriem kopumā. Bet gan sabiedrība, gan Saeima, gan arī paši ministri būtu ieguvēji no lielākas atklātības un kvalitatīva dialoga. Galu galā, dažus ministrus mēs redzam tikai vienu reizi sasaukuma laikā – kad tie tiek apstiprināti. Ko viņi dara un kā pārrauga nozari – par to viņiem būtu jāziņo Saeimai, saņemot konstruktīvu kritiku, vai uzslavas. Paldies kolēģiem par atbalstu arī šim priekšlikumam.

Dalies ar rakstu