Priekšlikums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

/ Manas iniciatīvas, Viedokļi

Visiem ir zināms tas, ka piedeklarēties īpašumā (savā vai svešā) var ar vienu klikšķi. Tāpat visiem zināms tas, cik grūti ir izdeklarēt no sava īpašuma personas, kurām tāda vai citāda iemesla dēļ nepamatoti ir iepatikusies jūsu mājas adrese.

Priekšlikums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

Pret īpašnieka gribu piedeklarētās personas rada papildus izdevumus mājokļa uzturēšanai (piemēram, maksa par atkritumu izvešanu no dzīvoklī deklarētām personām) un būtiski ierobežo īpašnieka tiesības brīvi rīkoties ar savu īpašumu visos darījumos. Loģisks jautājums ir, kāpēc gan īpašnieks likumā paredzētā veidā nevarētu pēc savas iniciatīvas uzlikt liegumu deklarēties savā īpašumā?

Ielūkojoties pēdējo gadu ziņu slejās, konstatēju, ka šis jautājums kļūst aktuāls ik pa laikam, bet tad, atduroties pret visai nebūtiskiem šķēršļiem, tiek aizmirsts. Arī valsts un pašvaldību iestādes, ar kurām sazinājos šī jautājuma saistībā, neredzēja būtiskas pretrunas tam, ka īpašniekam šādas tiesības varētu būt. Jautājums paliek tikai par to, kādā formā un veidā šo liegumu varētu darīt zināmu publiski.

Iesniedzu savus priekšlikumus Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kas paredz jaunu nosacījumu, kas būtu šķērslis personas deklarēšanai īpašumā – īpašnieka uzlikts aizliegums. Es ceru, ka šis priekšlikums rosinās jaunas diskusijas un iespējams, tādā vai citādā veidā atradīs savu vietu likumā un palīdzēs sakārtot šo jautājumu, zināmā mērā arī atvieglojot administratīvo slogu.

Dalies ar rakstu